Aquesta formació, impartida per personal del Departament de Salut en col·laboració amb la Direcció General de Joventut, s’adreça a les persones que faran de responsables de prevenció i higiene en les activitats d’educació en el lleure aquest estiu de 2020. L’existència d’aquesta figura és obligatòria en totes les activitats, tal i com estableixen els corresponents protocols aprovats pel Pla Territorial de Protecció Civil (PROCICAT).

Més informació