La Direcció General de Joventut, l’Agència Catalana de Joventut i el Servei d’Ocupació de Catalunya, a través del decret llei 21/2020, destinaran 1,5 milions d’euros per a les entitats juvenils i empreses de lleure educatiu que contractin monitors/es i directors/es en jornada completa i durant 6 mesos de forma ininterrompuda. Us convidem a consultar la síntesi d’aquests ajuts ens aquesta infografia.

Més informació a: https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Subvencio-per-contractar-joves-monitors-es-i-directors-es-de-lleure-a-jornada-completa-durant-6-mesos-per-associacions-i-empreses