A l’interior:

Els infants i joves han de seguir fent ús de la mascareta en els espais interiors seguint les mateixes indicacions establertes fins ara.

A l’exterior:

Es podrà prescindir de la mascareta quan es pugui mantenir la distància d’1,5 metres entre infants i/o joves i també quan les activitats es realitzin entre persones del mateix grup de convivència (encara que no es pugui mantenir la distància).