Atès l’alt risc d’incendi que hi ha aquests dies a Catalunya, INFOCAT, mitjançant la Resolució INT/2641/2021, ha establert les següents mesures relatives a les activitats d’educació en el lleure:

Als municipis que estan a NIVELL 3 del Pla Alfa:

  • S’han de suspendre, com a molt tard durant aquest dijous 12/08/2021, totes les activitats d’educació en el lleure a l’aire lliure. És el cas d’Acampades, Camps de treball, Rutes, Rutes esportives, …)
  • Les activitats fetes en Cases de Colònies es poden continuar sense sortir de l’entorn immediat de l’edificació de la casa de colònies. És a dir, no fer cap excursió, sortida o similar. És el cas de Colònies, Estades Esportives, …)
  • En el cas dels casals de vacances no es poden fer ni sortides ni excursions al medi natural.

Als municipis que NO estan en NIVELL 3 del Pla Alfa:

  • Cal extremar les precaucions i l’alerta, molt especialment en les que es fan en el medi natural.
  • Igualment, cal anar seguint l’evolució de la situació i del Pla Alfa per possibles afectacions.