Mitjançant una col·laboració entre la Direcció General de Joventut, el Departament de Salut i Creu Roja Catalunya, s’ha articulat un dispositiu de suport a les activitats d’educació en el lleure en les quals es diagnostica un positiu per COVID19, ja sigui infant participant com monitor/a.

Aquest dispositiu inclou el cribatge de tot el grup de convivència del postiu/iva a l’activitat.