Mesures de prevenció per l’Alt Risc d’Incendi

Mesures de prevenció per l’Alt Risc d’Incendi

Atès l’alt risc d’incendi que hi ha aquests dies a Catalunya, INFOCAT, mitjançant la Resolució INT/2641/2021, ha establert les següents mesures relatives a les activitats d’educació en el lleure: Als municipis que estan a NIVELL 3 del Pla Alfa:...